Behandling / Start på kiropraktisk behandling

Start på kiropraktisk behandling

HVORDAN FOREGÅR DEN FØRSTE KONSULTATION?

- Ved første konsultation optager kiropraktoren en anamnese / patientens sygehistorie. Oplysningerne skal hjælpe kiropraktoren med at lokalisere problemet, og afgøre hvilke undersøgelser der skal udføres.

- Den fysiske undersøgelse kan bestå af en gang- og holdningsanalyse, neurologiske og ortopædiske undersøgelser, i visse tilfælde: måling af blodtryk og puls og funktionsundersøgelse af kroppens muskler og led.

- Hvis røntgen undersøgelse ikke foreligger andetsteds fra, og kiropraktoren skønner røntgen us. nødvendig, vil denne blive foretaget.

DIAGNOSE

- Når anamnesen /sygehistorien og de fysiologiske undersøgelser er foretaget, fastslås problemets karakter og omfang, og der stilles en diagnose. Ud fra denne laver kiropraktoren en behandlingsplan.

- Hvis det viser sig, at problemet ligger udenfor kiropraktorens behandlingsområde, sørger vi for, i samråd med egen læge, at der iværksættes yderligere undersøgelse og eller behandling.

Steen Melgaard Larsen, Ingeborg Graae Rasmussen | CVR: 73921813 | Vestergade 13, 1. tv., 7100 - Vejle | Tlf.: 75 83 36 22